شرکت اکسین پارس ویهان

info@oxinparsvihan.com

نظام تضمین کیفیت

کلیه امور بازرسی و نظارت بر طراحی_ساخت-نصب و راه اندازی و تست های مرحله ای و عملیاتی با بار و بدون بار با استفاده از کارشناسان تخصصی مجرب انجام و مستندات مربوطه تنظیم می گردد.کنترل های بخش تضمین کیفیت در خصوص بخش های زیر صورت و مدارک و سناد کنترل کیفی مربوطه تکمیل و ارائه می گردد.

 

کلیه امور بازرسی و نظارت بر طراحی_ساخت_نصب و راه اندازی و تست های مرحله ای و عملیاتی با بار و بدون بار با استفاده از کارشناسان تخصصی مجرب انجام و مستندات مربوطه تنظیم می گردد.کنترل های بخش تضمین کیفیت در خصوص بخش های زیر صورت و مدارک و سناد کنترل کیفی مربوطه تکمیل و ارائه می گردد.

1 – موارد ورودی
1.1 مواد اولیه
2.1 ابزار الات
3.1 قطعات استاندارد از قبیل تیر، میلگرد، پیچ و مهره و…
2 -کنترل های میانی ساخت
1.2 ابزار سازی و فیکسچر سازی
2.2 برشکاری و جوشکاری
3.2 مونتاژ
3 -آزمایشگاه خاک و بتن
4 -کنترل جوشکاری
1.4 کنترل چشمی
2.4 تستهای مخرب و غیر مخرب
3.4کنترل و سند بلاست و رنگ