شرکت اکسین پارس ویهان

info@oxinparsvihan.com

اعضای هیئت مدیره

علیرضا فروتن مدیر عامل
مدرک تحصیلی : کارشناس عمران - کارشناس ارشد ژئوتکنیک
سید مهدی سعیدی رئیس هیئت مدیره
مدرک تحصیلی : کارشناس عمران
سید مهیار سعیدی نایب رئیس هیئت مدیره
مدرک تحصیلی : کارشناس عمران - کارشناس ارشد سازه
مسعود تنها عضو هیئت مدیره
مدرک تحصیلی : کارشناس مکانیک
کیارش صدری عضو هیئت مدیره
مدرک تحصیلی : کارشناس معماری